482 770 211
Napište nám kdykoliv! info@hcalbert.cz

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu jedná v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. a Vámi poskytnuté osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze pro realizaci obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním těchto údajů

Vaše osobní údaje v žádném případě neposkytneme v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednávky a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, identifikaci Vaší platby bankovním převodem nebo ke správnému dodání zboží.

Kupující má právo písemně vyjádřit svůj nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě provozovatel internetového obchodu tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.

Informace o zpracování osobních údajů – objednávkový formulář

 1. 1. Společnost HC-Albert s.r.o. se sídlem Švermova 352, Liberec 10, 46010, IČO  25410571, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 16233 (dále jen „správce“ nebo „prodávající“)) zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), následující osobní údaje:
  - jméno a příjmení,
  - adresa,
  - e-mail,
  - telefonní číslo,
  - platební údaje
 2. 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran, odbavení objednávky a další plnění ze smlouvy Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b). Prodávající dále zpracovává uvedené osobní údaje za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Pro tento účel budou osobní údaje uchovány a zpracovávány po dobu 10 let od realizace poslední části plnění smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení.
 3. . Zpracování osobních údajů provádí prodávající, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  - Poskytovatelé přepravních služeb,
 4. . Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  - požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  - na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů vznést námitku,
  - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - registrace do uživatelského účtu

 1. 1. Udělujete tímto souhlas společnosti HC-Albert s.r.o. se sídlem Švermova 352, Liberec 10,46010, IČO 25410571, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16233 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), zpracovávala na základě Vaší registrace uživatelského účtu následující osobní údaje:
  - e-mail,
  - heslo,
  (dále jen "Osobní údaje").
 2. 2. Osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
 3. 3. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům:
  · administrace účtu,
  · umožnění objednávky v rozhraní e-shopu,
  · zasílání novinek a dalších obchodních sdělení správce v případě, že jste se k odběru přihlásil/a
 4. 4. Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu Vašeho aktivního užívání účtu, nejdéle však 10 let od posledního přihlášení.
 5. 5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: info@hcalbert.cz
 6. 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  - Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.