Home Informace Reklamace
Reklamace

  • Reklamační řád

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a na smluvní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se použije pouze v těch případech, kdy je kupujícím spotřebitel.
2. Ke každému zboží je přikládána faktura, která případně slouží i jako záruční list. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned (nejpozději do 5 dnů od obdržení zásilky) písemně zprávu prodávajícímu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
3. V případě, že se u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží vyskytne vada, má kupující právo požadovat výměnu věci, příp. výměnu vadné součásti, nebo opravu věci. Není-li takový postup možný, může od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.
4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  • Postup při reklamaci

1. Vždy nás informujte o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
2. Prodávající se zavazuje neprodleně po obdržení písemné reklamace informovat kupujícího o následném postupu vyřízení reklamace a o tom, kam reklamované zboží doručit.
3. Při odeslání zboží prodávajícímu je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu, který vyhovuje podmínkám přepravy. Pokud tak neučiní a zboží bude nedostatečně chráněno, nemusí být reklamace uznána.
4. Doporučujeme zboží pro přepravu pojistit, za jeho případnou ztrátu nenese prodávající žádnou odpovědnost.
5. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, která je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, přednostně výměnou za stejný výrobek nebo díl výrobku.
6. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží prodávajícím. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. Prodávající se snaží neprodleně reklamaci vyřídit a zbytečně ji neprotahovat.
7. Spotřebitel má možnost řešit spor s dodavatelem i mimosoudní cestou

 

 

 

Dnes je

Neděle 20. Leden 2019

Nákupní Košík

Obchod
Váš košík je prázdný

Akční nabídka

HledejRotopedy od nejlevnějších až po špičkové modely. Nejnovější finanční aktuality. Super obchody nabízíme kvalitní zboží.